Aanmelden bij Harmony (2023)

In dit artikel worden de verschillende aanmeldingsopties voor uw Harmony-account beschreven.

Aanmelden bij Harmony

U kunt een account maken voor Harmony en u bij Harmony aanmelden met uw e-mailadres of via sociale media. Wanneer u zich wilt aanmelden via sociale media, zorg dan dat het e-mailadres dat aan Harmony is gekoppeld, hetzelfde e-mailadres is als u aan uw sociale aanmelding hebt gekoppeld.

Opmerking

Wanneer uw Harmony-account een niet-bevestigd e-mailadres heeft, wordt uit veiligheidsoverwegingen uw wachtwoord opnieuw ingesteld wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt via Facebook of Google. Dit betekent dat als u de e-mailoptie weer wilt gebruiken om u aan te melden, u uw wachtwoord opnieuw moet instellen. Opties voor aanmelden via sociale media zijn beschikbaar voor alle Harmony-platforms, waaronder MyHarmony, Harmony Desktop en de Harmony-app voor Android en iOS*. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het platform dat u kiest.

Accounts voor sociale aanmelding die momenteel worden ondersteund:

(Video) Skylanders Academy HARMONY by Timbaland feat. Dalton Diehl - Skylanders Gameplay Music Video

 • Amazon *Momenteel alleen beschikbaar voor de Harmony-app op iOS
 • Apple *Momenteel alleen beschikbaar voor de Harmony-app op iOS
 • Facebook
 • Google
 • Spotify

OPMERKING: In de toekomst kunnen nog meer sociale aanmeldingen worden ondersteund. Kijk in de software of app om te zien welke nu worden ondersteund.

Aanmelden bij Harmony met uw e-mailadres

Klik in de MyHarmony-desktopsoftware op Aanmelden/registreren. Er wordt een Logi ID-pagina in een browser geopend. Op het aanmeldingsscherm wordt u gevraagd uw aanmeldingsgegevens in te voeren. Wanneer u dit hebt gedaan, wordt u naar uw Harmony-account gebracht.

Als u de mobiele Harmony-app gebruikt, drukt u op het pictogram MENU linksboven. Selecteer dan HARMONY-SETUP > APPARATEN EN ACTIVITEITEN TOEVOEGEN/WIJZIGEN. De Logi ID-pagina wordt geopend in een browser. Voer daar uw aanmeldingsgegevens in om u aan te melden bij uw Harmony-account.

Als u het e-mailadres gekoppeld aan uw Harmony-account wilt wijzigen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door de instructies te volgen in ons artikel Uw gebruikers-e-mail of gebruikers-id wijzigen.

Aanmelden bij Harmony via sociale media

Als u al een socialemedia-account hebt ingesteld met een ander e-mailadres dan aan uw Harmony-account is gekoppeld, moet u het e-mailadres bijwerken dat is gekoppeld aan uw Harmony-account om de aanmeldingsoptie via sociale media te kunnen gebruiken.

Tik op het aanmeldingsscherm op de gewenste aanmelding via sociale media. Als u op het apparaat al bent aangemeld bij uw socialemedia-account, dan weet Harmony dit en wordt u gevraagd te verifiëren dat dit het account is dat u wilt gebruiken. Als u nog niet bent aangemeld bij uw account, wordt u gevraagd dit te doen. Wanneer u dit hebt gedaan, wordt u naar uw Harmony-account gebracht.

Veelgestelde vragen

Mijn oorspronkelijke wachtwoord werkt niet meer

Als u uw aanmelding via sociale media hebt gebruikt om u aan te melden bij een bestaand Harmony-account met hetzelfde e-mailadres, kunt u niet de e-mailoptie gebruiken om u aan te melden bij uw account. Gebruik de optie voor aanmelding via sociale media om u aan te melden bij uw account. Als u de verkeerde methode gebruikt voor het aanmelden, ontvangt u een e-mail met informatie over de aanmeldingsmethode die u hebt gebruikt en de aanmeldingsmethode die u moet gebruiken. Als u de e-mailaanmelding gebruikt, kunt u eenwachtwoordreset uitvoeren om het wachtwoord van uw Harmony-account opnieuw in te stellen. Hierna kunt u zich hiermee aanmelden.

Waar u de gedownloade MyHarmony-desktopsoftware kunt vinden

In Windows:
 • Op de meeste Windows-computers kunt u de MyHarmony-desktopsoftware via de snelkoppeling op uw bureaublad vinden of door te zoeken naar MyHarmony-app.
 • In Windows 8/8.1 kunt u de MyHarmony-desktopsoftware openen door te navigeren naar de apps-weergave. U kunt de MyHarmony-desktopsoftware ook vanaf het bureaublad in bureaubladmodus openen.
Op Mac:
 • Open een zoekvenster door vanuit het dock op Finder te klikken.
 • Selecteer Programma's in het linkerdeelvenster. U ziet de MyHarmony-desktopsoftware in de lijst met geïnstalleerde programma's in het rechterdeelvenster.

Ik kan mijn e-mailadres niet bij Logitech bevestigen, omdat ik geen toegang heb tot dat e-mailaccount

Om de een of andere reden is het mogelijk dat het e-mailadres dat werd gebruikt om uw Harmony-account te maken, niet toegankelijk is om te worden bevestigd. In dit geval kunt u de optie 'Ik heb geen toegang tot mijn e-mail' gebruiken om uw e-mailadres te wijzigen. Als u zich de aanmeldingsgegevens herinnert, kunt u ook naar MyHarmony-desktopsoftware of de iOS/Android-versie van de Harmony-app gaan om uw e-mailaccount te wijzigen in een toegankelijke e-mail, zodat u verder kunt gaan met het bevestigingsproces.

Wij raden u ten zeerste aan een geldig e-mailadres te gebruiken bij het maken van een Harmony-account. Als u namelijk een nieuw apparaat wilt gebruiken, de fabrieksinstellingen van uw apparaat wilt herstellen of uw Harmony-app wilt verwijderen en opnieuw installeren, wordt er een e-mailverificatie naar dat e-mailadres gestuurd zodat u zich kunt aanmelden.

(Video) Tyros4 Vocal harmony

Ik heb mijn Apple ID-mail gebruikt om aan te melden bij Harmony, maar ik krijg de melding 'Geen account gevonden met die e-mail-id' wanneer ik probeer mijn wachtwoord te resetten

Dit kan gebeuren als u de optie Verberg mijn e-mailadres kiest bij het maken van uw Harmony-account, omdat Apple dan een uniek, willekeurig e-mailadres aanmaakt en naar Harmony stuurt. U moet dit e-mailadres gebruiken om uw wachtwoord te resetten.

Hoe u uw e-mail-id kunt weergeven als u de optie Verberg mijn e-mailadres kiest:

 1. Open de app Instellingen en tik dan op [uw naam].
 2. Tik op Wachtwoord en beveiliging.
 3. Tik op Apps die Apple ID gebruiken.
 4. Tik op de Harmony-app.

Bij Deze app heeft ontvangen ziet u de e-mail-id die is gemaakt voor uw Harmony-account.

Bovendien moet u ervoor zorgen dat e-mail doorsturen (Doorsturen naar) is ingeschakeld en uw juiste e-mailadres daar wordt vermeld om de e-mail voor het resetten van het wachtwoord van Harmony te ontvangen.

Aanmelden bij Harmony

Aanmelden bij Harmony met uw e-mailadres

U kunt elk e-mailadres gebruiken voor deze optie. Als u echter op een bepaald moment de optie voor aanmelden via sociale media gaat gebruiken om u aan te melden, zorg dan dat u hetzelfde e-mailadres gebruikt als u waarmee u het Harmony-account hebt gemaakt. Uw e-mailadres voor Harmony moet hetzelfde zijn, ongeacht welke optie voor e-mail of sociale media u kiest voor het aanmelden. Als u het e-mailadres gekoppeld aan uw Harmony-account wilt wijzigen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door de instructies te volgen in ons artikel Uw gebruikers-e-mail of gebruikers-id wijzigen.

Tik op E-MAIL op het aanmeldingsscherm. U wordt gevraagd uw aanmeldingsgegevens in te voeren. Wanneer u dit hebt gedaan, wordt u naar uw Harmony-account gebracht.

Aanmelden bij Harmony via sociale media

Als u al een socialemedia-account hebt ingesteld met een ander e-mailadres dan aan uw Harmony-account is gekoppeld, moet u het e-mailadres bijwerken dat is gekoppeld aan uw Harmony-account om de aanmeldingsoptie via sociale media te kunnen gebruiken.

Tik op het aanmeldingsscherm op de gewenste aanmelding via sociale media. Als u op het apparaat al bent aangemeld bij uw socialemedia-account, dan weet Harmony dit en wordt u gevraagd te verifiëren dat dit het account is dat u wilt gebruiken. Als u nog niet bent aangemeld bij uw account, wordt u gevraagd dit te doen. Wanneer u dit hebt gedaan, wordt u naar uw Harmony-account gebracht.

Elite Home Control Home Hub Hub Smart Keyboard Link One Smart Control Companion Touch Ultimate Ultimate Home Ultimate Hub Ultimate One 950 Pro 200/300/350 600/650/665/700

(Video) Relaxing Music for Deep Sleep. Delta Waves. Calm Background for Sleeping, Meditation , Yoga

Selecteer je afstandsbediening

We moeten weten welk type afstandsbediening je hebt om je de juiste instructies te kunnen geven. Selecteer een van de onderstaande opties om aan de slag te gaan.


Aanmelden bij Harmony (1)

HarmonyHub-gebaseerdAfstandsbedieningMijn afstandsbediening gebruikt Harmony Hub

Aanmelden bij Harmony (2)

HarmonyIR-afstandsbediening (geen Hub)Mijn afstandsbediening gebruikt geen hub

(Video) Black Harmony - Winti Poku

Incompatibeleafstandsbediening

Instructies op deze pagina zijn niet relevant voor de Harmony-afstandsbediening die je hebt geselecteerd.

GA TERUG

(Video) Music Show Scotland - Harmony Glen, Timekeepers - Live in Hannover 2019

Videos

1. How to Raise Your Psychic Senses with Chris Lippincott | Next Level Soul
(Next Level Soul)
2. How to: Hardstyle Harmonies? (TUTORIAL)
(Fruitymasterz)
3. Black Harmony - Kondre Man - Concertgebouw Sessions
(Het Concertgebouw)
4. Little Mix - Sweet Melody (Official Video)
(Little Mix)
5. Relaxing Space Ambient Music, Sleep Music, Meditation Music, Calming Music, Beat Insomnia
(Jason Stephenson - Sleep Meditation Music)
6. PERFECT HARMONY VOICES give coaches CHILLS | WINNER'S JOURNEY #3
(The Voice Global)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 11/23/2022

Views: 6119

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.